ჩვენი სერვისები

ჩვენ არა მხოლოდ ვაყენებთ უსაფრთხოების სისტემებს, არამედ ვურჩევთ კომპანიებსა და კერძო პირებს უსაფრთხოების ორგანიზების, განგაშის სისტემების მონტაჟისა და მოდერნიზაციის შესახებ.

მონაცემთა ბაზაში ვაგროვებთ და ვინახავთ განგაშის სისტემის ყველა შეტყობინებას, მართვის ცენტრთან სატელეფონო საუბრებს, ინფორმაციას საპატრულო ეკიპაჟის გადაადგილების შესახებ, რაც საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია მივაწოდოთ კლიენტს.

თუ ჩვენ ვერ შევასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს, ანაზღაურდება ჩვენი ბრალით მიყენებული ზიანი, ვინაიდან დაზღვეულია ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.სიგნალიზაციის სისტემა

შეღწევისგან დაცვის გარდა, სიგნალიზაცია დაადგენს კვამლს, წყლის გაჟონვას, გაზის გაჟონვას, ელექტროენერგიის გათიშვას. თქვენ შეგიძლიათ დისტანციურად ჩართვა, გათიშვა და მრავალი სხვა.

ხანძრის სიგნალიზაცია

ჩვენ ვატარებთ ობიექტის გამოკვლევას, ვამუშავებთ სახანძრო უსაფრთხოების კონცეფციას და რეგულარულად ვატარებთ დიაგნოზს და ყველა სისტემის შესანარჩუნებლად.

დაშვების კონტროლი

ეს არის კონტროლი დაცული ობიექტის ტერიტორიაზე თანამშრომლების, ვიზიტორებისა და მანქანების გადაადგილებაზე. ასევე პერსონალის დროის მიკვლევა და პირადი იდენტიფიკაცია.

ფიზიკური დაცვა

უსაფრთხოების ორგანიზებისას ჩვენი სპეციალისტები აანალიზებენ ობიექტების სპეციფიკასა და მოწყვლადობას. განისაზღვრება თანამშრომლების რისკის ფაქტორები. ფიზიკური უსაფრთხოების პროექტი შეთანხმებულია მომხმარებელთან.

ვიდეო მონიტორინგი

ვიდეო კონტროლი არის სერვისი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ თქვენი სახლის გარემო ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილზე. მუშაობს კომპიუტერიდან, ტელეფონიდან ან ტაბლეტიდან.

ვიდეო-უსაფრთხოება

ეს არის უსაფრთხოების ეფექტური სისტემა, რომელსაც გააჩნია ფართო შესაძლებლობები: კამერების ხელმისაწვდომობა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში; ღრუბელში ვიდეოარქივის შენახვა; გამოსახულების მაღალი ხარისხი. მონაცემები გადაეცემა და ინახება დაშიფრულად.


ცოცხალი ძალის ფასები.

უსაფრთხოების პოსტი 12 საათი 24 საათი
ერთი ადამიანი სმენაში 900 Gel /თვეში 1500 Gel /თვეში
ორი ადამიანი სმენაში 1700 Gel /თვეში 2800 Gel /თვეში
სამი ადამიანი სმენაში 2600 Gel /თვეში 4100 Gel /თვეში